Wybierz oddział

35/OSP/OSŚ

Data ogłoszenia: 
26 luty 2020

Informacja o wyborze wykonawcy w ramach postępowania 35/OSP/OSŚ dotyczącego wyłonienia optymalnego zabezpieczenia medycznego podczas orgaznizowanych imprez Olimpiad Specjalnych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim w okresie 01.03. - 16.12.2020 roku.

Pliki do pobrania: 

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.