Wybierz oddział

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne i komunikaty

Obecnie nie prowadzimy żadnych postępowań zakupowych.

Wyniki zamówień publicznych

Data ogłoszenia przetargu: 21.11.2017

Wynik postępowania w trybie negocjacji na realizację wyżywanienia i zakwaterowania podczas obozu sportowego dla osob niepełnosprawnych dla 47 uczestników w dniach 8-18.12.2017.

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska
Sponsorzy Srebrni Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające
Sponsorzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane - Białystok 2016
Ogólnopolski patronat medialny
Współorganizatorzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane - Białystok 2016
Partnerzy

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.