Wybierz oddział

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne i komunikaty

Data ogłoszenia przetargu: 31.10.2019

Zapraszamy do złożenia oferty w trybie negocjacji na realizację wyżywienia i zakwaterowania podczas obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych dla 44 uczestników w dniach od 06 - 16.12. 2019 r.

Data ogłoszenia przetargu: 28.05.2019

Zapraszamy do złożenia oferty w trybie negocjacji na realizację wyżywienia i zakwaterowania podczas obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych dla 99 uczestników w dniach 07.07.-20.07 2019r.

Data ogłoszenia przetargu: 5.11.2018

Zapraszamy do złożenia oferty w trybie negocjacji na realizację wyżywienia i zakwaterowania podczas obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych dla 45 uczestników w dniach 7-17.12.2018 r.

Data ogłoszenia przetargu: 20.06.2018

Zapraszamy do złożenia oferty w trybie negocjacji na realizację wyżywienia i zakwaterowania podczas obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych dla 99 uczestników w dniach od 22.07-04.08.2018r.

Strony

Wyniki zamówień publicznych

Data ogłoszenia przetargu: 13.11.2019

Informacja o wyborze wykonawcy w ramach postępowania 34/OSP/OSŚ dotyczącego realizacji wyżywienia i zakwaterowania podczas obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych dla 44 uczestników w dniach 06 - 16.12. 2019 r.

Data ogłoszenia przetargu: 12.06.2019

Informacja o wyborze wykonawcy w ramach postępowania 33/OSP/OSŚ dotyczącego realizacji wyżywienia i zakwaterowania podczas obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych dla 99 uczestników w dniach 07.07.-20.07 2019r.

Data ogłoszenia przetargu: 16.11.2018

Informacja o wyborze wykonawcy w ramach postępowania 32/OSP/OSŚ dotyczącego wyżywienia i zakwaterowania podczas obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych dla 45 uczestników 7-17.12.2018 r.

Data ogłoszenia przetargu: 16.11.2018

Informacja o wyborze wykonawcy w ramach postępowania 32/OSP/OSŚ dotyczącego wyżywienia i zakwaterowania podczas obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych dla 45 uczestników 7-17.12.2018 r.

Strony

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.