Wybierz oddział

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne i komunikaty

Data ogłoszenia przetargu: 20.06.2018

Zapraszamy do złożenia oferty w trybie negocjacji na realizację wyżywienia i zakwaterowania podczas obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych dla 99 uczestników w dniach od 22.07-04.08.2018r.

Data ogłoszenia przetargu: 22.05.2018
Zapytanie ofertowe dotyczące specjalistycznego zabezpieczenia technicznego niezbędnego do przeprowadzenia ceremonii otwarcia, imprezy integracyjnej oraz ceremonii zamknięcia wynajmem sceny, telebimów, nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługi technicznej podczas XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Katowice, Chorzów, Mikołów 9-12 czerwca 2018r.
Data ogłoszenia przetargu: 22.05.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące zabezpieczenia transportu dla 2040 zawodników, trenerów, organizatorów i wolontariuszy podczas XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Katowice, Chorzów, Mikołów 2018

Data ogłoszenia przetargu: 16.05.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące  wykonania 242 kurtek dla organizatorów XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Katowice, Chorzów, Mikołów 2018.

Strony

Wyniki zamówień publicznych

Data ogłoszenia przetargu: 2.07.2018

Informacja o wyborze wykonawcy w ramach postępowania 31/OSP/OSŚ dotyczącego  realizacji wyżywienia i zakwaterowania podczas obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych dla 99 uczestników w dniach od 22.07-04.08.2018r.

Data ogłoszenia przetargu: 30.05.2018

Informacja o wyborze wykonwacy w ramach postępowania nr 30/OSP/OSŚ dotyczącego specjalistycznego zabezpieczenia technicznego niezbędnego do przeprowadzenia ceremonii otwarcia, imprezy integracyjnej oraz ceremonii zamknięcia wynajmem sceny, telebimów, nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługi technicznej podczas XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Katowice, Chorzów, Mikołów 9-12 czerwca 2018r. 

Data ogłoszenia przetargu: 29.05.2018

Infromacja o wyborze wykonawcy w ramach postępowania o nr 29/OSP/OSŚ dotyczącego zabezpieczenia transportu dla 2040 zawodników, trenerów, organizatorów i wolontariuszy podczas XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Katowice, Chorzów, Mikołów 2018

Data ogłoszenia przetargu: 25.05.2018

Informacja o wyborze wykonawcy w ramach postępowania o nr 28/OSP/OSŚ dotyczącego wykonania 242 kurtek dla organizatorów XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Katowice, Chorzów, Mikołów 2018.

Strony

SPONSORZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY OGÓLNOPOLSKICH LETNICH IGRZYSK OLIMPIAD SPECJALNYCH KATOWICE, CHORZÓW, MIKOŁÓW – 9-12 czerwca 2018 r.

WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY OGÓLNOPOLSKICH LETNICH IGRZYSK OLIMPIAD SPECJALNYCH KATOWICE, CHORZÓW, MIKOŁÓW – 9-12 czerwca 2018 r.

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.