Wybierz oddział

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne i komunikaty

Data ogłoszenia przetargu: 9.11.2020

Zapraszamy do złożenia oferty w trybie negocjacji na realizację wyżywienia i zakwaterowania podczas obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych dla 45 uczestników w dniach 04-14.12.2020r.

Data ogłoszenia przetargu: 14.06.2020

Zapraszamy do złożenia oferty w trybie negocjacji na realizację wyżywienia i zakwaterowania podczas trzech obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych dla 45 uczestników na każdym z nich (łącznie 135 osób) w dniach 11-21.07.2020 r., 21-31.07.2020 r. i 31.07 – 10.08.2020 r.

Data ogłoszenia przetargu: 14.05.2020

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie minimum 300 koszulek dla zawodników Olimpiad Specjalnych.

Data ogłoszenia przetargu: 15.02.2020

Zapraszamy do złożenia oferty w celu wyłonienia optymalnego zabezpieczenia medycznego podczas organizowanych imprez Olimpiad Specjalnych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim w okresie 01.03 -16.12.2020 roku.

Strony

Wyniki zamówień publicznych

Data ogłoszenia przetargu: 19.11.2020

Informcja o wyborze wykonawcy w ramach postępowania 38/OSP/OSŚ dotyczącego realizacji wyżywienia i zakwaterowania podczas obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych dla 45 uczestników w dniach 04-14.12.2020r.

Data ogłoszenia przetargu: 23.06.2020

Informcja o wyborze wykonawcy w ramach postepowania 37/OSP/OSŚ dotyczącego realizacji wyżywienia i zakwaterowania podczas trzech obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych dla 45 uczestników na każdym z nich (łącznie 135 osób) w dniach 11-21.07.2020 r., 21-31.07.2020 r. i 31.07 – 10.08.2020 r.

Data ogłoszenia przetargu: 28.05.2020

Informacja o wyborze wykonawcy w ramach postępowania 36/OSP/OSŚ dotyczącego wykonania minimum 300 koszulek dla zawodników Olimpiad Specjalnych.

Data ogłoszenia przetargu: 26.02.2020

Informacja o wyborze wykonawcy w ramach postępowania 35/OSP/OSŚ dotyczącego wyłonienia optymalnego zabezpieczenia medycznego podczas orgaznizowanych imprez Olimpiad Specjalnych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim w okresie 01.03. - 16.12.2020 roku.

Strony

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.