Wybierz oddział

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne i komunikaty

Data ogłoszenia przetargu: 22.11.2023

Zapraszamy do złożenia oferty w trybie negocjacji na zakwaterowanie i wyżywienie dla 400 osób w dniach 26.02-01.03.2024r., uczestników XI Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych części I w dyscyplinach narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe i bieg na rakietach śnieżnych.

Data ogłoszenia przetargu: 21.11.2023

Zapraszamy do składania oferty na realizację zakupu 20 kurtek narciarskich dla zawodników Olimpiad Specjalnych.

Data ogłoszenia przetargu: 16.11.2023

Zapraszamy do złożenia oferty w trybie negocjacji w celu wyłonienia optymalnego obiektu sportowego (stoku narciarskiego) na potrzeby organizacji w dniach 27.02-01.03.2024r., XI Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych część I w dyscyplinie narciarstwo alpejskie.

Data ogłoszenia przetargu: 13.11.2023

Zapraszamy do złożenia oferty w trybie negocjacji na realizację wyżywienia i zakwaterowania podczas obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych dla 45 uczestników w dniach 05-15.12.2023r.

Strony

Wyniki zamówień publicznych

Data ogłoszenia przetargu: 30.11.2023

Wynik postępowania w trybie negocjacji, na realizację zakwaterowania i wyżywienia dla 400 osób w dniach 26.02-01.03.2024r., uczestników XI Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych części I w dyscyplinach narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe i bieg na rakietach śnieżnych.

Data ogłoszenia przetargu: 30.11.2023

Wynik postępowania na realizację zakupu 20 kurtek narciarskich dla zawodników Olimpiad Specjalnych.

Data ogłoszenia przetargu: 24.11.2023

Wynik postępowania w trybie negocjacji w celu wyłonienia optymalnego obiektu sportowego (stoku narciarskiego) na potrzeby organizacji w dniach 27.02-01.03.2024r., XI Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych część I w dyscyplinie narciarstwo alpejskie.

Data ogłoszenia przetargu: 21.11.2023

Wynik postępowania w trybie negocjacji na realizację wyżywienia i zakwaterowania podczas obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych dla 45 uczestników w dniach 05.12-15.12.2023 r.

Strony

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.