Wybierz oddział

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne i komunikaty

Data ogłoszenia przetargu: 20.05.2024

Zapraszamy do złożenia oferty w trybie negocjacji na realizację wyżywienia i zakwaterowania podczas obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych dla 40 uczestników w dniach 10.06-20.06.2024 r.

Data ogłoszenia przetargu: 5.02.2024

Zapraszmy do złożenia oferty w trybie negocjacji w celu wyłonienia optymalnego zabezpieczenie transportu dla 450 zawodników, trenerów, obsługi, organizatorów i wolontariuszy podczas XI Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych  część I w dyscyplinach narciartwo alepjsckie, narciarstwo biegowe i bieg na rakietach śnieżnych, w dniach 27.02 - 01.03.2024 r.

Data ogłoszenia przetargu: 5.02.2024

Zapraszmy do złożenia oferty w trybie negocjacji w celu wyłonienia optymalnego zabezpieczenia medycznego podczas XI Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych  część I w dyscyplinach narciartwo alepjsckie, narciarstwo biegowe,  i bieg na rakietach śnieznych, w dniach 27.02 - 01.03.2024 r.

Data ogłoszenia przetargu: 22.11.2023

Zapraszamy do złożenia oferty w trybie negocjacji na zakwaterowanie i wyżywienie dla 400 osób w dniach 26.02-01.03.2024r., uczestników XI Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych części I w dyscyplinach narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe i bieg na rakietach śnieżnych.

Strony

Wyniki zamówień publicznych

Data ogłoszenia przetargu: 13.02.2024

Wynik postępowania w trybie negocjacji w celu wyłonienia optymalnego zabezpieczenia transportu dla 450 zawodników, trenerów, obsługi, organizatorów i wolontariuszy podczas organizacji XI Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych część I w dyscyplinach narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe i bieg na rakietach śnieżnych, w dniach 27.02- 01.03.2024r.

Data ogłoszenia przetargu: 13.02.2024

Wynik postępowania w trybie negocjacji w celu wyłonienia optymalnego zabezpieczenia medycznego podczas organizacji XI Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych część I w dyscyplinach narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe i bieg na rakietach śnieżnych, w dniach 27.02-01.03.2024r.

Data ogłoszenia przetargu: 30.11.2023

Wynik postępowania w trybie negocjacji, na realizację zakwaterowania i wyżywienia dla 400 osób w dniach 26.02-01.03.2024r., uczestników XI Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych części I w dyscyplinach narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe i bieg na rakietach śnieżnych.

Data ogłoszenia przetargu: 30.11.2023

Wynik postępowania na realizację zakupu 20 kurtek narciarskich dla zawodników Olimpiad Specjalnych.

Strony

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.