Wybierz oddział

Zajęcia sportowe z MSiT 2019

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu,
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z dnia 13.03.2019r. nr 2019/0023/0082/Sub.C/DS-SN/1/MSa

 

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie
był inicjatorem szeregu zajęć sportowych

„Organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych” w liczbach

511 zawodników

17 klubów Olimpiad Specjalnych

62 osób obsługi instruktorskiej i trenerskiej

32 osoby obsługi technicznej

       Serdecznie dziękujemy!

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.