Wybierz oddział

W dniach 17 - 25 czerwca 2023 r. w Berlinie miały miejsce Światowe Letnie Igrzyka Olimpiad Specjalnych.  Wśórd  kady Polski znaleźli się także sportowcy oraz trenerzy naszego oddziału.

Trenerzy: Małgorzata Cenkier - golf, Izabela Mnich - bowling Krzysztof...

PARTNER  PUBLICZNY wspierający działaność całego Oddziału Regionalnego Polska - Śląskie

1
2
3
4

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.