Wybierz oddział

Zajęcia sportowe MS 2020

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z dnia 09.06.2020 r.
nr 2020/0052/0082/Sub.C/DS-SN/1/MSa

 

 

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie
jest inicjatorem szeregu zajęć sportowych.

„Organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych” w liczbach:

521 zawodników,

15 klubów Olimpiad Specjalnych,

57 osób obsługi instruktorskiej i trenerskiej,

27 osób obsługi technicznej.

 

Partnerem przy realizacji tego zadania jest także Samorząd Województwa Śląskiego

 

Ponadto wsparcia finansowego na poziomie lokalnym przy organizacji zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych udzielili:

Miasto Żory

 

Miasto Ruda Śląska
 

 

Miasto Jastrzębie Zdrój

Miasto Rybnik


 

Miasto Chorzów


 

oraz Gmina Zbrosławice

 

       Serdecznie dziękujemy!

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.