Wybierz oddział

Zajęcia sportowe MKDNiS 2021

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
na podstawie umowy z dnia 03.09.2021r. nr 2021/0104/0082/Sub.C/DS-SN/1/MSa 
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie  jest inicjatorem szeregu zajęć sportowych 
„Organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych” w liczbach:

502 zawodników
15 klubów Olimpiad Specjalnych
51 osób obsługi instruktorskiej i trenerskiej

25 osób obsługi technicznej

Dziękujemy za wsparcie finansowe
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie: 363 720,00 zł

           
  
  Główne cele zajęć: 
•    Zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia; 
•    Wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej; 
•    Kształtowanie zdrowego stylu życia; 
•    Rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika; 
•    Tworzenie alternatywnej formy spędzania  czasu dla osób niepełnosprawnych;
•    Kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku; 
•    Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

 

Spodziewane, społeczne oddziaływania projektu:
•    Rozpropagowanie sportu osób niepełnosprawnych
•    Lepsza kontrola poziomu sportowego zawodników potrzebna przy kwalifikacji  do poszczególnych dyscyplin, jak również grup sprawnościowych
•    Wyzbycie się lęków i obaw u osób objętych tym projektem, wynikających z ich niepełnosprawności i uwierzenie we własne siły i osiągniecie sukcesu sportowego
•    Rozwinięcie lepszej integracji ze społeczeństwem, poszerzenie nowych znajomości, jak również stymulowanie i kształcenie postaw wzajemnej życzliwości i otwartości oraz  wyrobienie umiejętności bezkonfliktowego współżycia społecznego.    
•    Podniesienie poziomu organizacji przedsięwzięć sportowych dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną.

 

OSŚ

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.