Wybierz oddział

Sporty zunifikowane i „Dołącz do Nas”

Rozwój sportów zunifikowanych rozwija się w naszym Oddziale od 2005 roku. Od tamtej pory uczestniczyliśmy w programach Olimpiad Specjalnych „Dołącz do nas”, „Dołącz do nas & Zunifikowanej Piłki Nożnej”, „Programie Rozwoju Sportów Zunifikowanych Młodych”.

Ideą sportów zunifikowanych są wspólne treningi i rywalizacja drużyn łączących zawodników z niepełnosprawnością intelektualną  i ich rówieśników w normie intelektualnej. Uczestnictwo w sportach zunifikowanych daje w naszym Oddziale w dużej mierze szansę osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim do uczestnictwa w ramach Olimpiad Specjalnych oraz przyczynia się do pełniejszej integracji tych osób ze społeczeństwem, dając możliwość nawiązywania głębszych kontaktów i przyjaźni.

Równolegle ze sportami zunifikowanymi realizujemy założenia programu edukacyjnego „Dołącz do nas”, którego głównym założeniem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży na czym polega „odmienność” postaw osób z niepełnosprawnością intelektualną i zrozumienie, że nie oznacza ona bycia gorszym lub mniej utalentowanym.

Program realizowany był we wszystkich szkołach uczestniczących w Projekcie Rozwoju Sportów Zunifikowanych Młodych. Obecnie program realizowany jest w szkołach ponadpodstawowych miasta Tychy.

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska
Sponsorzy Srebrni Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające
Sponsorzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane - Białystok 2016
Ogólnopolski patronat medialny
Współorganizatorzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane - Białystok 2016
Partnerzy

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.