Wybierz oddział

Dofinansowanie MSTiS 2017 zajęcia sportowe

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2017 roku
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie był inicjatorem szeregu zajęć sportowych.

 

„Organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych” w liczbach:
 
485 zawodników
16 klubów Olimpiad Specjalnych
54 osoby obsługi instruktorskiej i trenerskiej
29 osób obsługi technicznej

      
Serdecznie dziękujemy!


 

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska
Sponsorzy Srebrni Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające
Sponsorzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane - Białystok 2016
Ogólnopolski patronat medialny
Współorganizatorzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane - Białystok 2016
Partnerzy

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.