Wybierz oddział

Zajęcia sportowe MSiT 2022

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
 Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
na podstawie umowy z dnia 01.08.2022r. nr 2022/0119/0082/Sub.C/DS-SN/1/MSa

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie
jest inicjatorem szeregu zajęć sportowych

„Organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych” w liczbach

509 zawodników

15 klubów Olimpiad Specjalnych

51 osób obsługi instruktorskiej i trenerskiej

21 osób obsługi technicznej

 

Dziękujemy za wsparcie finansowe

Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie: 366 525,00 zł

 

         

Główne cele zajęć:

 • Zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia;
 • Wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;
 • Kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • Rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika;
 • Tworzenie alternatywnej formy spędzania  czasu dla osób niepełnosprawnych;
 • Kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku;
 • Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

Spodziewane, społeczne oddziaływania projektu:

 • Rozpropagowanie sportu osób niepełnosprawnych
 • Lepsza kontrola poziomu sportowego zawodników potrzebna przy kwalifikacji  do poszczególnych dyscyplin, jak również grup sprawnościowych
 • Wyzbycie się lęków i obaw u osób objętych tym projektem, wynikających z ich niepełnosprawności i uwierzenie we własne siły i osiągniecie sukcesu sportowego
 • Rozwinięcie lepszej integracji ze społeczeństwem, poszerzenie nowych znajomości, jak również stymulowanie i kształcenie postaw wzajemnej życzliwości i otwartości oraz wyrobienie umiejętności bezkonfliktowego współżycia społecznego.         
 • Podniesienie poziomu organizacji przedsięwzięć sportowych dla osób
  z niepełnosprawnością intelektualną

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.