Wybierz oddział

Dofinansowanie MSTiS 2017 zajęcia sportowe

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2017 roku
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie był inicjatorem szeregu zajęć sportowych.

 

„Organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych” w liczbach:
 
485 zawodników
16 klubów Olimpiad Specjalnych
54 osoby obsługi instruktorskiej i trenerskiej
29 osób obsługi technicznej

      
Serdecznie dziękujemy!


 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.