Wybierz oddział

Zajęcia Sportowe MSiT 2024

24.06.2024

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie jest inicjatorem szeregu zajęć sportowych

„Organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych” w liczbach"

 

507 zawodników

14 klubów Olimpiad Specjalnych

53 osoby obsługi instruktorskiej i trenerskiej

22 osoby obsługi technicznej

Dziękujemy za wsparcie finansowe dla naszego Oddziału Regionalnego z Ministerstwa Sportu i Turystyki

                Opis: https://slaskie.olimpiadyspecjalne.pl/sites/default/files/users/user189/msit.jpg   

 

  Główne cele zajęć:

 • Zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia;
 • Wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;
 • Kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • Rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika;
 • Tworzenie alternatywnej formy spędzania  czasu dla osób niepełnosprawnych;
 • Kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku;
 • Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

Spodziewane, społeczne oddziaływania projektu:

 • Rozpropagowanie sportu osób niepełnosprawnych
 • Lepsza kontrola poziomu sportowego zawodników potrzebna przy kwalifikacji  do poszczególnych dyscyplin, jak również grup sprawnościowych
 • Wyzbycie się lęków i obaw u osób objętych tym projektem, wynikających
 • z ich niepełnosprawności i uwierzenie we własne siły i osiągniecie sukcesu sportowego
 • Rozwinięcie lepszej integracji ze społeczeństwem, poszerzenie nowych znajomości, jak również stymulowanie i kształcenie postaw wzajemnej życzliwości i otwartości oraz wyrobienie umiejętności bezkonfliktowego współżycia społecznego.         
 • Podniesienie poziomu organizacji przedsięwzięć sportowych dla osób
  z niepełnosprawnością intelektualną.

 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.