Wybierz oddział

Zostań wolontariuszem

Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy szerokiego grona wolontariuszy. Bez nich realizacja misji Olimpiad Specjalnych byłaby niemożliwa.

Są wśród nich trenerzy, sędziowie, znani sportowcy, studenci, uczniowie szkół średnich i podstawowych, a także rodziny sportowców z niepełnosprawnością intelektualną oraz inne osoby, które zgłaszają chęć i gotowość do pomocy w naszych działaniach. Praca wolontariusza może być wykonywana przez każdego, niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia. Każdy ma prawo być wolontariuszem. Olimpiady Specjalne dają możliwość zaangażowania się w całoroczny program działań sportowych i społecznych, który inspiruje miliony ludzi na całym świecie do działania na rzecz naszego stowarzyszenia. Jednocześnie dajemy szansę poszerzania wiedzy, rozwijania zainteresowań, zawierania przyjaźni, zdobywania doświadczeń i umiejętności społecznych tj. pracy w zespole, rozwijania zdolności przywódczych, komunikatywności.

W Oddziale Regionalnym Olimpiady Specjalne Polska Śląskie mamy wolontariuszy stałych – takich którzy systematycznie uczestniczą w działalności naszego Oddziału pełniąc różnorakie funkcje oraz wolontariuszy akcyjnych – takich którzy pomagają podczas poszczególnych zawodów, imprez.


Chcesz pomóc w działaniach na rzecz Zawodników Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polaska Śląskie???

 Zgłoś sie do najbliższego Klubu Olimpiad Specjalnychwykaz klubów i ich dane teleadresowe znajdziesz tutaj.


Możliwości działania wolontariuszy w Olimpiadach Specjalnych:
 • treningi – organizacja/ prowadzenie / pomoc w prowadzeniu treningów sportowych, opieka nad zawodnikami, pełnienie funkcji partnera w dyscyplinach zunifikowanych, przygotowanie sprzętu sportowego,
 • zawody – funkcje techniczne, przygotowanie obiektu do zawodów, opieka nad zawodnikami, sędziowanie, caterning, obsługa komputerowa zawodów, nagłośnienie, spikerka, wideo/foto rejestracja zawodów, organizacja imprez towarzyszących
 • administracja – prace biurowe, dokumentacja, pozyskiwanie funduszy
 • inicjatywy – pomoc w realizacji Programów w regionie tj. „Program Rodzinny”, Program „Zdrowi Sportowcy”, „Sporty Zunifikowane”, Program „Młodzi Sportowcy”,
 • inne – projetowanie zaproszeń, folderów, dyplomów, mulitimedia: administracja stron internetowych, obsługa portalu społecznościowego, tworzenie prezentacji mulimedialnych itp.
 • możliwości jest tysiące!!!

Czym dla Ciebie może być wolontariat?

 • sprawdzeniem się,
 • zdobyciem nowych umiejętności
 • poznaniem nowych ludzi,
 • niesienem pomocy,
 • aktywnym włączeniem sie w życie społeczne,
 • wypełnieniem wolnego czasu,
 • satysfakcją z wykonywanej pracy,
 • poszerzeniem doświadczeń zawodowych,
 • atutem podczas poszukiwania zatrudnienia – praca wolontariusza jest dokumetowana zaświadczeniem
 • ..........
 • pasją życia?

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.