Wybierz oddział

Sporty zunifikowane i „Dołącz do Nas”

Rozwój sportów zunifikowanych rozwija się w naszym Oddziale od 2005 roku. Od tamtej pory uczestniczyliśmy w programach Olimpiad Specjalnych „Dołącz do nas”, „Dołącz do nas & Zunifikowanej Piłki Nożnej”, „Programie Rozwoju Sportów Zunifikowanych Młodych”.

Ideą sportów zunifikowanych są wspólne treningi i rywalizacja drużyn łączących zawodników z niepełnosprawnością intelektualną  i ich rówieśników w normie intelektualnej. Uczestnictwo w sportach zunifikowanych daje w naszym Oddziale w dużej mierze szansę osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim do uczestnictwa w ramach Olimpiad Specjalnych oraz przyczynia się do pełniejszej integracji tych osób ze społeczeństwem, dając możliwość nawiązywania głębszych kontaktów i przyjaźni.

Równolegle ze sportami zunifikowanymi realizujemy założenia programu edukacyjnego „Dołącz do nas”, którego głównym założeniem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży na czym polega „odmienność” postaw osób z niepełnosprawnością intelektualną i zrozumienie, że nie oznacza ona bycia gorszym lub mniej utalentowanym.

Program realizowany był we wszystkich szkołach uczestniczących w Projekcie Rozwoju Sportów Zunifikowanych Młodych. Obecnie program realizowany jest w szkołach ponadpodstawowych miasta Tychy.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.