Wybierz oddział

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne i komunikaty

Data ogłoszenia przetargu: 23.06.2024

Zapraszamy do złożenia oferty w trybie negocjacji na realizację przewozu uczestników i sprzętu na, podczas jak i powrót z obozu sportowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z kadrą łącznie dla 81 uczestników w dniach od 03.04.07-14.07.2024r.

Data ogłoszenia przetargu: 10.06.2024

Zapraszamy do złożenia oferty w trybie negocjacji na realizację wyżywienia i zakwaterowania podczas obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych dla 81 uczestników w dniach od 04.07-14.07.2024 r.

Data ogłoszenia przetargu: 20.05.2024

Zapraszamy do złożenia oferty w trybie negocjacji na realizację wyżywienia i zakwaterowania podczas obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych dla 40 uczestników w dniach 10.06-20.06.2024 r.

Data ogłoszenia przetargu: 5.02.2024

Zapraszmy do złożenia oferty w trybie negocjacji w celu wyłonienia optymalnego zabezpieczenie transportu dla 450 zawodników, trenerów, obsługi, organizatorów i wolontariuszy podczas XI Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych  część I w dyscyplinach narciartwo alepjsckie, narciarstwo biegowe i bieg na rakietach śnieżnych, w dniach 27.02 - 01.03.2024 r.

Strony

Wyniki zamówień publicznych

Data ogłoszenia przetargu: 29.06.2024

Wyniki postępowania w trybie negocjacji na realizację przewozu uczestników i sprzętu na, podczas jak i powrót z obozu sportowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z kadrą łącznie dla 81 uczestników w dniach od 03.04.07-14.07.2024r.

Data ogłoszenia przetargu: 18.06.2024

Wynik postepowania na realizację wyżywienia i zakwaterowania podczas obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych dla 81 uczestników w dniach od 04.07-14.07.2024 r.

Data ogłoszenia przetargu: 29.05.2024

Wynik postępowania w trybie negocjacji na realizację wyżywienia i zakwaterowania podczas obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych dla 40 uczestników w dniach 10.06-20.06.2024 r.

Data ogłoszenia przetargu: 13.02.2024

Wynik postępowania w trybie negocjacji w celu wyłonienia optymalnego zabezpieczenia transportu dla 450 zawodników, trenerów, obsługi, organizatorów i wolontariuszy podczas organizacji XI Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych część I w dyscyplinach narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe i bieg na rakietach śnieżnych, w dniach 27.02- 01.03.2024r.

Strony

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.