Wybierz oddział

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne i komunikaty

Data ogłoszenia przetargu: 4.06.2021

Zapraszamy do złożenia oferty w trybie negocjacji na realizację wyżywienia i zakwaterowania podczas trzech obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych dla 45 uczestników na każdym z nich (łącznie 135 osób) w dniach 26.06-06.07.2021r., 06.07-16.07.2021r. i 16.07–26.07.2021r.

Wyniki zamówień publicznych

Data ogłoszenia przetargu: 15.06.2021

Wynik postępowania w trybie negocjacji na realizację wyżywienia i zakwaterowania podczas trzech obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych dla 45 uczestników na każdym z nich (łącznie 135 osób) w dniach 26.06-06.07.2021 r., 06.07-16.07.2021 r. i 16.07–26.07.2021 r.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.