Wybierz oddział

Halowa Piłka Nożna Ruda Śląska 2021

26.09.2021

Ponad dwa lata przyszło nam czekać, aby śląscy piłkarze mogli zaprezentować swoje nieprzeciętne umiejętności podczas turnieju piłkarskiego. 23 września  na nowopowstałym obiekcie FOOTBALL-ON w Rudzie Śląskiej został przeprowadzony XIX Śląski Turniej w Halowej Piłce Nożnej Olimpiad Specjalnych. W tym sportowym kompleksie połączone są ze sobą aż trzy hale sportowe o nawierzchni ze sztuczną trawą o wymiarach boisk 40 x 20 metrów. Nowy obiekt na pewno daje duże możliwości. Organizatorzy zaś chciałoby się rzec „Starzy ale dobrzy”, czyli Klub Olimpiad Specjalnych „Halembianka” działający przy Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie. Czy sprostali oczekiwaniom setki zawodników, która wzięła udział w tym turnieju? Zapytajcie naszych sportowców? Ja widziałem dużo uśmiechu i radości, a jednocześnie niepowtarzalną wolę bycia najlepszym.

Turniej dofinansowany ze środków:
 Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie: 16800,00 zł

           

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej)


Samorządu Województwa Śląskiego 

 

Główne cele turnieju:
•    Stworzenie odpowiednich warunków, osobom z niepełnosprawnością intelektualną do sprawdzenia swoich umiejętności sportowych w trakcie turnieju piłkarskiego, będącego zarazem podsumowaniem całorocznej pracy na treningach 
•    Pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną w funkcjonowaniu w społeczeństwie na prawach pożytecznych i szanowanych jego członków, poprzez stworzenie im pełnej sposobności rozwijania i demonstrowania swoich umiejętności
•    Dokonanie wszelkich starań, w celu jednoczenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną z całym społeczeństwem, na zasadach równości, szacunku i akceptacji
•    Promowanie działań integracyjnych na rzecz przeciwdziałania dyskryminacyjnym praktykom oraz pełnego włączenia osób niepełnosprawnych w nurt życia społecznego
•    Umożliwienie nawiązania nowych przyjaźni pomiędzy tymi osobami, a także jednoczenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną z całym społeczeństwem, na zasadach równości, szacunku i akceptacji. 

XIX Śląski Turniej w Halowej  Piłce Nożnej Olimpiad Specjalnych w ramach zadania „Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych” dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, to 100 zawodników, 25 trenerów , 9 osób obsługi sędziowskiej i medycznej oraz 16 członków komitetu organizacyjnego, łącznie 150 osób.

Spodziewane, społeczne oddziaływania projektu:
•    Rozpropagowanie sportu osób niepełnosprawnych
•    Zwrócenie większej uwagi i zainteresowania społeczności lokalnej osobami z niepełnosprawnością intelektualną
•    Wyzbycie się lęków i obaw u osób objętych tym projektem, wynikających z ich niepełnosprawności i uwierzenie we własne siły i osiągniecie sukcesu sportowego
•    Podniesienie poziomu organizacji i jakości zawodów
•    Umożliwienie rodzicom i członkom rodzin tych osób przeżycia radości i dumy z uczestnictwa ich podopiecznych w zawodach sportowych, jak również nawiązywanie przyjaźni pomiędzy tymi rodzinami

 

Przygotował: Dariusz Wosz

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.