Wybierz oddział

Letni Obóz Sportowy Olimpiad Specjalnych Istebna 2021 cz. II

17.07.2021

Drugi etap letnich obozów w Istebnej za nami!
Tym razem nad poprawą swoich umiejętności, a także powrotem do wysokiej formy sportowej pracowała grupa 45 uczestników z trzech śląskich klubów „Wigor” Jastrzębie – Zdrój, „Animusz” Racibórz i „Sokoły” Miedary. Zajęcia sportowe były realizowane wramach wcześniej założonego planu, przede wszystkim w ramach jednego klubu. I tak dominowały wyjazdowe treningi z wrotkarstwa (tor nartorolkowy „Jonidło” w Wiśle), treningi nordic walking pozwalające na poznawanie uroków Beskidu Śląskiego oraz zajęcia z jazy konnej. Ponadto każda z grup miała okazję pojechać do pobliskiego kompleksu„Zagroń” na tamtejszą pływalnię. Oczywiście nie zabrakło zajęć z piłki nożnej, unihokeja,tenisa stołowego oraz szeregu urozmaiconych zajęć ogólnorozwojowych. Każdy z naszych sportowców mógł uczestniczyć we wszystkich tych treningach, ale był tylko jeden warunek. Uśmiech na twarzy! Za tą radość serdecznie dziękujemy, pamiętając o naszych partnerach publicznych, którzy wsparli finansowo ten obóz, a mianowicie:

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie: 53 280,00 zł

Miasto Jastrzębie Zdrój

i Samorząd Województwa Śląskiego.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

Główne cele obozu:
•    Stworzenie odpowiednich warunków, osobom z niepełnosprawnością intelektualną do specjalistycznego treningu sportowego pod kierunkiem wykwalifikowanych trenerów, w celu podnoszenia swoich umiejętności, jak również zapewnienie im w dalszej kolejności współzawodnictwa na licznych imprezach sportowych
•    Pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną w funkcjonowaniu w społeczeństwie na prawach pożytecznych i szanowanych jego członków, poprzez stworzenie im pełnej sposobności rozwijania i demonstrowania swoich umiejętności
•    Dokonanie wszelkich starań, w celu jednoczenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną z całym społeczeństwem, na zasadach równości, szacunku i akceptacji
•    Promowanie działań integracyjnych na rzecz przeciwdziałania dyskryminacyjnym praktykom oraz pełnego włączenia osób niepełnosprawnych w nurt życia społecznego

Obóz sportowy dla osób niepełnosprawnych orgaznizowany w dniach od 06.07-16.07.2021 r w ramach zadania „Organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych” dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, to 33 zawodników 5 osób obsługi instruktorskiej, 6 osób obsługi technicznej i 1 osoba obsługi medycznej.

Spodziewane, społeczne oddziaływania projektu:
•    Rozpropagowanie sportu osób niepełnosprawnych
•    Lepsza kontrola poziomu sportowego zawodników potrzebna przy kwalifikacji  do poszczególnych dyscyplin, jak również grup sprawnościowych
•    Wyzbycie się lęków i obaw u osób objętych tym projektem, wynikających 
z ich niepełnosprawności i uwierzenie we własne siły i osiągniecie sukcesu sportowego
•    Rozwinięcie lepszej integracji ze społeczeństwem, poszerzenie nowych znajomości, jak również stymulowanie i kształcenie postaw wzajemnej życzliwości i otwartości oraz wyrobienie umiejętności bezkonfliktowego współżycia społecznego.
•    Wdrażania nowych dyscyplin sportu    
•    Podniesienie poziomu organizacji przedsięwzięć sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Zapraszamy do obszernej fotogalerii z obozu, która znajduje się TUTAJ.

Przygotował: Dariusz Wosz

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.