Wybierz oddział

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne i komunikaty

Data ogłoszenia przetargu: 16.05.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące  wykonania 242 kurtek dla organizatorów XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Katowice, Chorzów, Mikołów 2018.

Data ogłoszenia przetargu: 16.05.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania identyfikatorów dla uczestników i organizatorów podczas XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Katowice, Chorzów, Mikołów 2018

Data ogłoszenia przetargu: 16.05.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania 50 roll-up-ów promocyjno - reklamowych na potrzeby organizacji XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Katowice, Chorzów Mikołów 2018.

Data ogłoszenia przetargu: 9.05.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania 844 koszulek dla organizatorów XI Ogólnopolskich Letnich Igrzyska Olimpiad Specjalnych Katowice, Chorzów, Mikołów organizowanych w dniach

Strony

Wyniki zamówień publicznych

Data ogłoszenia przetargu: 30.05.2018

Informacja o wyborze wykonwacy w ramach postępowania nr 30/OSP/OSŚ dotyczącego specjalistycznego zabezpieczenia technicznego niezbędnego do przeprowadzenia ceremonii otwarcia, imprezy integracyjnej oraz ceremonii zamknięcia wynajmem sceny, telebimów, nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługi technicznej podczas XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Katowice, Chorzów, Mikołów 9-12 czerwca 2018r. 

Data ogłoszenia przetargu: 29.05.2018

Infromacja o wyborze wykonawcy w ramach postępowania o nr 29/OSP/OSŚ dotyczącego zabezpieczenia transportu dla 2040 zawodników, trenerów, organizatorów i wolontariuszy podczas XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Katowice, Chorzów, Mikołów 2018

Data ogłoszenia przetargu: 25.05.2018

Informacja o wyborze wykonawcy w ramach postępowania o nr 28/OSP/OSŚ dotyczącego wykonania 242 kurtek dla organizatorów XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Katowice, Chorzów, Mikołów 2018.

Data ogłoszenia przetargu: 25.05.2018

Informacja o wyborze wykonawcy w ramach postępowania o nr 27/OSP/OSŚ dotyczącego wykonania identyfikatorów dla uczestników i organizatorów podczas XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Katowice, Chorzów, Mikołów 2018

Strony

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.