Wybierz oddział

XXVI Śląski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych Rybnik 2018

Data wydarzenia: 
30.11.2018

MIEJSCE:Obraz może zawierać: 1 osoba, pływanie i tekst

Rybnik - Boguszowice, ul. Jastrzębska 3a, Pływalnia Kryta MOSiR-u

7.30 – 9.30  - Rejestracja ekip
10.00 - Ceremonia Otwarcia Mityngu
10.30 - ok 15.30 - konkurencje pływackie

 ok 15.30 - Ceremonia Zamknięcia 

ORGANIZATOR:

Klub Olimpiad Specjalnych PROMYK Rybnik

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Specjalny Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rybniku,

Znalezione obrazy dla zapytania szsp.rybnik logo
 

 

 

MOSiR Rybnik


Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Śląskie

Znalezione obrazy dla zapytania olimpiady specjalne śląskie logo

 

 

 

WOLONTARIUSZE:

Studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

Znalezione obrazy dla zapytania awf katowice logo
 

 

 

Wolontariusze stali i akcyjni KOS PROMYK

 

FINANSOWO ORGANIZACJĘ ZAWODÓW WSPIERA:
Urząd Miasta Rybnika

Znalezione obrazy dla zapytania rybnik logo miasta

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Kategoria: 
Organizator: 
OR Śląskie

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.