Wybierz oddział

Letni Obóz Sportowy Olimpiad Specjalnych 2023 III - Istebna

31.08.2023

Zakończył się  ostatni etap sportowej przygody podczas trzech letnich obozów organizowanych przez nasz Śląski Oddział. Tym razem zawodnicy z klubów „Halembianka” Ruda Śląska i „Promyk” Rybnik w dniach 21-31 sierpnia 2023 r. mogli szlifować sportową formę pod okiem swoich trenerów w Ośrodku Wypoczynkowym „Las” w Istebnej.
Analogicznie do wcześniejszych obozów znaczna część zajęć odbywała się na terenie Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego Zaolzie, na którym realizowanych było szereg ogólnorozwojowych zajęć doskonalących sprawność motoryczną naszych sportowców. Część zawodników sporo czasu spędziła w siodle na cyklicznych zajęcia treningowych z jazdy konnej. Oczywiście nie zabrakło także treningów piłkarskich, unihokeja, bocce, badmintona i marszobiegów pozwalające na poznawanie uroków Beskidu Śląskiego. Była także wspinaczka o zachodzie słońca na koniakowską górę „Ochodzita”. Praktycznie każdy z wieczorów to innowacyjne zajęcia muzyczno – ruchowe z bardzo ciekawymi układami tanecznymi.

Myślę, że każdy z zawodników odnalazł w sobie jakąś nową sortową pasję. Pewnie były też i nieco trudniejsze chwile, ale mam nadzieję, że to jednak był dobrze i miło spędzony czas. Sami zobaczcie na naszej galerii zdjęciowej.

Zapraszamy doobszernych FOTORELACJI z obozu na naszym profilu facebookowym: FOTOGALERIA cz.I oraz FOTOGALERIA cz. II

Przygotował: Dariusz Wosz

 

 

Obóz dofinansowany ze środków:

Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie:   66 030,00 zł

 

         

 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Samorządu Województwa Śląskiego

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

 

Główne cele obozu:

  • Stworzenie odpowiednich warunków, osobom z niepełnosprawnością intelektualną do specjalistycznego treningu sportowego pod kierunkiem wykwalifikowanych trenerów, w celu podnoszenia swoich umiejętności, jak również zapewnienie im w dalszej kolejności współzawodnictwa na licznych imprezach sportowych
  • Pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną w funkcjonowaniu w społeczeństwie na prawach pożytecznych i szanowanych jego członków, poprzez stworzenie im pełnej sposobności rozwijania i demonstrowania swoich umiejętności
  • Dokonanie wszelkich starań, w celu jednoczenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną z całym społeczeństwem, na zasadach równości, szacunku i akceptacji
  • Promowanie działań integracyjnych na rzecz przeciwdziałania dyskryminacyjnym praktykom oraz pełnego włączenia osób niepełnosprawnych w nurt życia społecznego

 

Obóz sportowy dla osób niepełnosprawnych orgaznizowany w dniach od 21.08-31.08.2023 r w ramach zadania „Organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych” dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, to 32 zawodników 4 osoby obsługi instruktorskiej, 6 osób obsługi technicznej i 1 osoba obsługi medycznej

 

Spodziewane, społeczne oddziaływania projektu:

  • Rozpropagowanie sportu osób niepełnosprawnych
  • Lepsza kontrola poziomu sportowego zawodników potrzebna przy kwalifikacji  do poszczególnych dyscyplin, jak również grup sprawnościowych
  • Wyzbycie się lęków i obaw u osób objętych tym projektem, wynikających

z ich niepełnosprawności i uwierzenie we własne siły i osiągniecie sukcesu sportowego

  • Rozwinięcie lepszej integracji ze społeczeństwem, poszerzenie nowych znajomości, jak również stymulowanie i kształcenie postaw wzajemnej życzliwości i otwartości oraz wyrobienie umiejętności bezkonfliktowego współżycia społecznego.
  • Wdrażania nowych dyscyplin sportu          
  • Podniesienie poziomu organizacji przedsięwzięć sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.