Wybierz oddział

Konferencja Naukowo - Dydaktyczna Towarzysząca I części XII edycji OLIOS 2022 w Rybniku

14.04.2022

I części XII Ogólnopolskich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Rybnik 2022
pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy

towarzyszyć będzie: 

KONFERENCJA NAUKOWO - DYDAKTYCZNA
Zdrowie osób z niepełnosprawnością intelektualną jednym z zadań Olimpiad Specjalnych

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

5 maja 2022 roku
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku ul. Józefa Szafranka 7

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab. Andrzej Myśliwiec, prof. AWF Katowice,

Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki

Członkowie

Prof. dr hab. Andrzej Kosmol, AWF Warszawa
Prof. dr hab. Bartosz Molik, prof. AWF Warszawa
dr hab. Bogdan Bacik, prof. AWF Katowice
dr hab. Andrzej Knapik, prof. SUM w Katowicach
dr hab. Anna Lipowicz, prof. UP Wrocław
dr hab. Jolanta Marszałek, prof. AWF Warszawa
dr hab. Małgorzata Matyja, prof. AWF Katowice
dr hab. Natalia Morgulec-Adamowicz, AWF Warszawa
dr hab. Zbigniew Nowak, prof. AWF Katowice
dr hab. Ryszard Plinta, prof. SUM w Katowicach
dr hab. Joanna Sobiecka, prof. AWF Kraków
dr hab. Anna Zwierzchowska, prof. AWF Katowice
dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF Wrocław
dr hab. Maciej Wilski, prof. AWF Poznań
dr Krzysztof Dowgierd, UWM Olsztyn
dr Anna Gogola, AWF Katowice
dr Gabriela Kowalska, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku
dr Anna Nadolska, AWF Poznań
dr Katarzyna Nierwińska, AWF Katowice
dr Jerzy Rottermund, Uniwersytet św. Elżbiety w Bratysławie

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Andrzej Myśliwiec, prof. AWF Katowice

Członkowie

dr Joanna Cieślińska-Świder
dr Katarzyna Nierwińska
mgr inż. Patrycja Romaniszyn-Kania
Julia Walatek

PROGRAM

11:45-12:00 Przywitanie i wprowadzenie
Joanna Styczeń - Lasocka, Dyrektor Generalny Olimpiady Specjalne Polska,
Dariusz Wosz, Dyrektor Regionalny,Olimpiady Specjalne Polska - Śląskie, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego OLIOS 2022 w Rybniku

Sesja 1

Moderatorzy: prof. dr hab. Bartosz Molik, dr hab. Andrzej Myśliwiec prof. AWF

12:00-12:15 Prozdrowotna działalność Olimpiad Specjalnych.
dr hab. Andrzej Myśliwiec, prof. AWF Katowice

12:15-12:30 Metody oceny wydolności fizycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną.
prof. dr hab. Bartosz Molik, dr Judit Lencse-Mucha, dr hab. Jolanta Marszałek prof. AWF Warszawa

12:30-12:45 Niepełnosprawność, procesy poznawcze a aktywność fizyczna. dr Katarzyna Nierwińska, AWF Katowice

12:45-13:00 Sport zunifikowany jako jedna z dróg do inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. dr hab. Maciej Wilski, prof. AWF Poznań

13:00-13:15 Uwarunkowania zachowań zdrowotnych młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. dr Anna Nadolska, AWF Poznań

13:15-13:30 Dyskusja
13:30 - 14:15 – przerwa

Sesja 2

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki, dr hab. Jolanta Marszałek, prof. AWF 14:15-14:30 Nielaboratoryjna cena sprawności fizycznej osób z niepełnosprawnością narządu ruchu - przegląd narracyjny.
dr hab. Jolanta Marszałek, prof. AWF Warszawa, prof. dr hab. Bartosz Molik

14:30-14:45 Wysiłek fizyczny jako czynnik zagrożenia dla osób pozornie zdrowych
dr hab. Zbigniew Nowak, prof. AWF Katowice

14:45-15:00 Neurobiologiczne podstawy starzenia się organizmu
prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki, dr Marta Nowacka-Chmielewska, Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu, AWF Katowice

15:00-15:15 Podejmowana aktywność ruchowa a poczucie jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.
dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF Wrocław

15:15-15:30 Wykorzystanie wybranych wskaźników antropometrycznych w identyfikacji zagrożeń chorobami kardiometabolicznymi i zespołem słabości osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
dr hab. Anna Zwierzchowska prof. AWF Katowice

15:30-15:45 Wzajemne relacje i obserwacje zawodnika, lekarza, fizjoterapeuty, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego, drogą do wczesnego wykrywania chorób i przeciążeń u zawodników Olimpiad Specjalnych
Robert Faryj, Akademia Angitia Warszawa

15:45-16:00 Dyskusja
16:00 – 16:15 – przerwa

Sesja 3

Moderatorzy: dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF, dr hab. Andrzej Knapik, prof. SUM, dr Jerzy Rottermund 16:15-16:30 Wykorzystanie nowoczesnych, mechatronicznych technologii w usprawnianiu osób z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego
dr Anna Gogola, Zakład Fizjoterapii Wieku Rozwojowego, AWF Katowice

16:30-16:45 Zasady żywienia osób z niepełnosprawnością intelektualną
mgr Aleksandra Pol, dr hab. Anna Lipowicz, prof. UP we Wrocławiu

16:45-17:00 Stymulacja układu taktylnego w kontekście regulacji napięcia emocjonalnego osób z niepełnosprawnością intelektualną.
dr Ewa Bartelmus, AWF Katowice

17:00-17:15 Asystent osoby niepełnosprawnej - zawód, poświęcenie czy wyzwanie we współczesnym świecie?
dr Gabriela Kowalska, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku, Bożena Grzesik, Koło Naukowe " Praktyków i sympatyków pedagogiki " przy WSBiNOZ w Rybniku.

17:15-17:30 Funkcjonalne aspekty terapii zajęciowej w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.
dr Jerzy Rottermund, Uniwersytet św. Elżbiety w Bratysławie

17:30-17:45 Wybrane aspekty jakości życia rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.
dr hab. Andrzej Knapik, prof. SUM Katowice

17:45-18:00 Dyskusja i podsumowanie
18:00 zakończenie Konferencji

19:30 udział w Ceremonii Otwarcia XII Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Amfiteatr na terenie Kampusu

 

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI: [email protected]

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.