Wybierz oddział

Bowling Tarnowskie Góry 2019

13.05.2019

26 kwietnia 2019 roku odbył się XXXV Śląski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych Tranowskie Góry. Turniej został zorganizowany przez Klub Olimpiad Specjalnych SOKOŁY Miedary. Do kręgielni Ocean Club przybyło 16 Klubów Olimpiad Specjalnych.

   Po rejestracji ekip i sesji treningowej o 10:00 nastąpiło uroczyste otwarcie zawodów. Speaker zawodów -  pan Artur Żółtowski przywitał wszystkich zebranych na turnieju zawodników, trenerów, kibiców oraz zaproszonych gości: Przedstawiciela Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Pana Wojciecha Główkowskiego, Członka zarządu Powiatu Tarnogórskiego Pana Stanisława Torbusa, Wicewójt Gminy Zbrosławice Panią Katarzynę Sosada, przedstawiciela PCPR w Tarnowskie Góry Panią Joannę Biały, Dyrektora DPS w Miedarach Pana Adama Grabowskiego, Dyrektora Zespołu Szkół w Radzionkowie Panią Izabelę Mnich, Wicedyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miedarach Panią Katarzynę Rode oraz Dyrektora Oddziału Regionalnego Polska – Śląskie Pana Dariusza Wosza.

   W trakcie ceremonii otwarcia zawodów wciągnięto flagę Olimpiad Specjalnych przy dźwiękach hymnu, a także wyrecytowano przysięgę Olimpiad Specjalnych. Turniej uroczyście otwarł Pan Wojciech Główkowski. Wszystkich przybyłych bardzo ucieszył występ zespołu „Miedarzanie”, którzy promują regionalny folklor poprzez śpiew, tańce i kolorowe stroje. 

   Główna część zawodów przebiegała bardzo sprawnie, nad czym sprawowali opiekę sędziowie i organizatorzy. Sędzia główny, a także 5 sędziów torowych czuwało nad sprawiedliwym przebiegiem imprezy. 100 zawodników podzielono na 17 grup sprawnościowych, w których zawodnicy rywalizowali z osobami o podobnych możliwościach i umiejętnościach. Gra sprawiała wiele emocji i frajdy. Zawodnicy ze skupieniem podchodzili do rzutów i z uśmiechem schodzili z toru. Podsumowaniem turnieju i każdej grupy sprawnościowej była ceremonia dekoracji zawodników medalami oraz wręczeniem nagród. Przebieg turnieju rejestrowała również kamera telewizji TVP 3 w Katowicach

   Po zakończeniu zmagań czas upływał na radosnych rozmowach z koleżankami i kolegami z innych klubów oraz tańcach na parkiecie w rytm dobrze znanych wszystkim przebojów. Warto nadmienić, że integracja i uspołecznianie jest bardzo ważnym zadaniem Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne, gdyż poprzez sport należy wspierać wszystkie sfery życia niepełnosprawnego intelektualnie zawodnika. Można było także uzupełnić kalorie poprzez zjedzenie ciastka oraz pizzy.

    Kropką nad i była ceremonia zakończenia zawodów oraz opuszczenie flagi Olimpiad Specjalnych.

    Dziękujemy wszystkim za udział w zawodach, dziękujemy za godną postawę sportową zawodników oraz ogromną dozę radości, wdzięczności, za którą my organizatorzy i trenerzy bardzo dziękujemy.

Oczywiście nie można zapomnieć o osobach i instytucjach wspierających XXXV Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych:

Urząd Gminy Zbrosławice - za wsparcie finansowe Turnieju

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie – za wsparcie finansowe Turnieju

Pracownikom DPS w Miedarach oraz trenerom i rodzicom klubu za pomoc w organizacji

Wolontariuszom Uczniom AWF Katowice oraz członkom Scholi w Strzybnicy

Gospodarzowi obiektu Ocean Club za jego udostępnienie.

Bardzo Dziękujemy J

Przygotował: Krzysztof Krawczyk

 

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.