Wybierz oddział

MATP Zabrze 2019

16.04.2019

  10 kwietnia 2019 r. w Zabrzu miał miejsce  XXIX Śląski Dzień Treningowy Programu Atywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych. Uczestniczyło blisko 80 zawodników reprezentujących 11 Klubów Olimpiad Specjalnych z miast oddziału śląskiego. Impreza odbyła się na tereni hali sportowej POGOŃ, a organizatorem był Klub Olimpiad Specjalnych KOMETY Zabrze. Głównym celem imprezy było propagowanie idei aktywności prozdrowotnej i sportowej wśród dzieci i młodzieży ze znacznym i głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, a także ze sprzężoną niepełnosprawnością fizyczną i umysłową.       
    
Wyzwolenie pozytywnych emocji, które niosą wrażenia sportowe oraz stworzenie niepełnosprawnym szansy przyswojenia i praktykowania alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu, gwarantującego poprawę ich kondycji psychofizycznej. Oprócz ważnej wartości edukacyjnej szerzącej misję Olimpiad Specjalnych, zawody przejawiają również walory integracyjne  poprzez udział wolontariuszy z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Gliwicach, Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Nr 11 w Zabrzu oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach, a także studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. 

Projekt współfinansowany ze środków budżetowych na realizację zadań publicznych
Miasta Zabrze


w dziedzinie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku

Tytuł zadania: Szczęśliwe bo AKTYWNE KOMETY kreatywne.

 

Patronat medialny:

Partner publiczny:

 

Współpracują z nami:

 

Przygotował: KOS  KOMETY Zabrze

 

 

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.