Wybierz oddział

24/OSP/OSŚ

Data ogłoszenia: 
17 maj 2018

Informacja o wyborze wykonawcy w ramach postępowania nr 24/OSP/OSŚ dotyczącego wykonania 60 banerów promocyjno - reklamowych na potrzeby organizacji XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Katowice, Chorzó, Mikołów 2018.

Pliki do pobrania: 

SPONSOR STRATEGICZNY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsor strategiczny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.